2017. máj 20.

Radó fradista, utálja a rendőröket,

írta: Koós Levente
Radó fradista, utálja a rendőröket,

azok pedig kérnek valamit...

Az persze, hogy a kommunizmust is utálja, érthető. Temesváron születik, ott kórházi adminisztrátor és kereskedősegéd, amikor apja meghal, anyja pedig öccsével Ausztriába költözik. Hozzájuk menekül a második világháború végén, munkát kap öccse apósának szállodájában, együtt a család, látszólag minden sínen. Aztán egy bécsi éjszaka Andrej-jel egy bárban, aki francia is, és tiszt is, meg a sokadik sör, plusz konyak, és nincsen már semmi. Az este sokba kerül Radónak, egész pontosan 15 év gulágba. A vád: a francia tiszt kérdéseire "a szovjet egységekre vonatkozóan adatokat szolgáltatott." 1955-ben amnesztiával hazatér, Budapesten telepedik le, raktáros lesz, megnősül, egy újrakezdhetetlen életét próbál újrakezdi. 

1960. szeptember 25.: Ferencváros-Újpesti Dózsa rangadó a Népstadionban, 55000 szurkoló, óriási mérkőzés, a meccs végén óriási gumibotozás. Radó látva, hogy a rend őrei a fradistákat verik, magából kikelve ordítozik:

"Gazemberek, mit csinálnak, ezt is lehet?... Csibészség!"

nemzetisport_1960_09_pages121-121-page-001.jpg

Pechére két civil ruhás nyomozó füle hallatára teszi mindezt, akik a meccs után követik, majd a Verseny utcában igazoltatják, és őrizetbe veszik. Megkezdődik a kihallgatás, amely során közlik vele, hogy izgatásért 6 hónap börtönt is kaphat. Lengyel Boldizsár rendőrszázados azonban felismeri benne a lehetőséget: 

"Személyi tulajdonságait értékelve megállapítható, hogy bátor, leleményes, simulékony, bőbeszédű. Személyi tulajdonsága és a már említett sportismeretsége együttesen bizonyíték arra, hogy helyes és jó átgondolt vezetés, nevelés mellett eredményes felderítő munkát tud számunkra végezni." 

Máris találkozunk azokkal a kvalitásokkal, amelyekkel egy vérbeli ügynöknek - elviekben - rendelkeznie kellene a sikeres információszerzés érdekében: okos, bátor, nagy dumás, megnyerő és lehengerlő. Persze a valóság sok esetben teljesen más képet mutatott, de erről majd máskor...

img_1917_2.jpg

És hogy miért olyan fontos egy Fradi-meccs után előállított őrizetest beszervezni? Ezt is megtudhatjuk Lengyel Boldizsár elvtárs úgynevezett beszervezési javaslatából:

„Az FTC köré tömörülő fasiszta, huligán elemek az ellenforradalom leverése óta, mint legális lehetőséget használják fel az FTC köré tömörülő szurkolótábort és ennek égisze alatt népi demokrácia ellenes, uszító, rendbontó tevékenységet fejtenek ki. Tevékenységük módszere az izgatás, illetve uszítás, megjelenési formája a tömegek közötti elvegyülés közben soviniszta, nacionalista, antiszemita jelszavak bedobása, valamint garázdaság."

Nem éppen egy jó ajánlólevél a kádári konszolidációba való belépésre, nem is fog könnyen menni a Fradinak (sem). Egy biztos: a felsorolt vádak segítségével a politikai rendőrség tökéletesen betonozza körbe a legnépszerűbb egyesület hatalompolitikai megítélését, és bár marginális formában időnként találkozunk szélsőséges megnyilvánulásokkal a korai Kádár-rendszer éveiben (is), figyelemreméltó az állambiztonság buzgalma az általánosításra. Ezt még sokszor fogjuk tapasztalni más esetekben is...

img_1919_2.jpg

Visszatérve Radó ügyére: Lengyel Boldizsár a beszervezés pontos menetét is közli felettesével, amelynek felidézése tökéletes lehetőséget kínál a százados - és persze a rendszer - valódi világának megismerésére. 

„Ezután rátérek a beszervezési beszélgetésre… Bizonyítom neki, hogy az FTC-Dózsa labdarúgó-mérkőzésen tett kijelentéseivel a rendőrség ellen tömeghangulatot idézett elő. Felemlítem neki, hogy a vizsgáló tiszt által már ismertetett vádirat alapján cselekményeiért két évtől tíz évig terjedő börtönbüntetés jár. Ezután rátérek családi körülményeire. Lelkileg megtöröm, majd a beszélgetést úgy irányítom, hogy felvessem a velünk való együttműködés lehetőségét."

A maximum tíz év sokkal félelmetesebben hangzik a maximum 6 hónapnál, és a célját is könnyebben eléri. Főleg, ha közben azt is megtudjuk, hogy Radó nagyon szereti a feleségét, aki most súlyos beteg, otthon van, tehát ő az egyetlen kereső. Mi lesz vele nélküle? Oda ütnek, ahol fáj, és végül tényleg megtörnek. Radó is megtörik. (Micsoda nyelvi bravúrnak vagyunk tanúi: az eredeti gépelt dokumentumon "összetöröm" van gépelve, majd az össze- áthúzva, kézzel javítva: meg-. Ez mégsem a Rákosi-rendszer, hogy csak úgy összetörjünk valakit. Puhulunk, kérem, mi már csak megtörünk.)

Elérkezik a beszervezés napja, Lengyel Boldizsár folytatja jelentését:

"Ezután kérvényt írattam vele a Belügyminiszter elvtársnak, szabadon bocsátása ügyében. Majd közöltem vele, hogy a felsőbb vezetőimet tájékoztatom kérelméről. Ha azok kérelméhez hozzájárulnak, úgy elfogadom ajánlatát. Kb. 10-15 perc múlva a szobába visszatérve közöltem vele, hogy a felsőbb vezetőim ajánlatát elfogadták, azzal a kikötéssel, hogy a tőlünk kapott feladatokat a legjobb tudása szerint végrehajtja. Ennek közlése után látni lehetett a beszervezendő személyen, hogy megkönnyebbült. Ezután rátértem a nyilatkozat megíratására, amelyben leírta ellenséges cselekményeit, ezért járó felelősségre vonást, majd önként vállalja a velünk való együttműködést, az elkövetett hibái jóvátétele érdekében."

Színház az egész világ, színház a BM II/8. osztályának 240-s szobája is. Önként, vagyis hazafias alapon. Hát persze. A statisztikákban ez nyilván sokkal jobban mutat, mint az, hogy nyomásra, presszionálva lett Radó beszervezve. Az együttműködés - mint láthatjuk - az állambiztonság búcsúcédulája: ha a jelentés az asztalon landol, nem kerülsz börtönbe. 

A sikeres beszervezést egy rövid, mondhatni gyorstalpaló besúgó-tanfolyam követi. Mivel már másnapra megszervezik Radóval az első találkozót a Múzeum kávézóba, gyors felkészítésre van szükség. Először is: jelentéseit „Bánhidi Károly” fedőnéven írja alá. A találkozókon pontosan megjelenik, értékelhető jelentéseket készít környezetéről, főként azokról, akikről a belügy leginkább érdeklődik. Kioktatják a dekonspiráció veszélyéről, vagyis elmagyarázzák neki, hogyan úszhatja meg lebukását, vagy gyanúba keveredését ismerősei és családja előtt. Mérkőzésre egy ideig nem mehet, csak ha a tartótisztek úgy ítélik meg, hogy elült körülötte a vihar, és senkinek nem lesz gyanús.

Radó 40 napot tölt őrizetben, november 4-én érkezik haza. Fáradtan, megtörve, letörve, és beszervezve. Nemsokára majd mehet Fradi-meccsre is. Most először életében talán nem is várja annyira... 

(Ha tetszett a cikk, és még szívesen olvasnál hasonló témában, kutatásomhoz és munkámhoz adományoddal is hozzájárulhatsz. Köszönöm!)

 

 A belügyi jelentés forrása: ÁBTL 3. 2. 1. Bt-937/1 "Bánhidi Károly"

Szólj hozzá

Fradi